Layer 1
Ontdek vijfduizend vierkante meter vol verbeelding Sauna Devarana is ontworpen door liefhebbers, en dat voel je

1. Doeleinden
Indien u zich bij ons meldt als klant, dan verzamelen wij uw bedrijfs- en/of persoonsgegevens. Dit betreft de zogenaamde ‘gewone persoonsgegevens’, zoals: (bedrijfs)naw, bedrijfswebsite, uw naam en reguliere contactgegevens ((zakelijk) e-mailadres en (zakelijke) telefoonnummer(s)). Ook eventuele correspondentie wordt door ons vastgelegd.

Indien wordt overgegaan tot een klantrelatie dan blijft onze informatiebehoefte gelijk, aangevuld met account- en factuurinformatie.

De gegevens worden gebruikt voor:

 • Marketingdoeleinden en

 • Het uitvoeren/leveren van de dienst(en).

Indien u solliciteert op een vacature bij ons, dan verzamelen wij uw contactgegevens, motivatiebrief en curriculum vitae. Uw gegevens worden in nooit aan derden aangeboden, verkocht, verhuurt, of anderszins verhandeld voor promotionele doeleinden van deze derden. Uw gegevens worden aan derden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een dienst of dat wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

2. Rechtsgrondslag
Als rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens baseren wij ons op:

 • Artikel 5 onder a) van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement.
  Het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

 • Artikel 5 onder d) van Verordening (EG) nr. 45/2011 van het Europees Parlement.
  De betrokkene heeft daarvoor toestemming gegeven.

Noodzakelijk voor de uitvoering van een dienst:
Voor het nakomen van de dienst is de verwerking van de persoonsgegevens echt noodzakelijk. De dienst zelf is niet gericht op het verwerken van persoonsgegevens, maar heeft een ander doel. Wij verwerken geen persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienst.

Toestemming:
De betrokkene heeft daarvoor vrijelijk, ondubbelzinnig, geïnformeerd en specifiek toestemming gegeven.

3. IP-adressen en Cookies
Via onze website en nieuwsbrieven verzamelen wij data (o.a. IP-adressen en click-gedrag) om de effectiviteit onze website en nieuwsbrieven te analyseren en te verbeteren.

4. Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

 5. Privacyrechten
Indien u gebruik wil maken van uw privacyrechten met betrekking tot:

 • Het recht op inzage.

 • Het recht op rectificatie en aanvulling.

 • Het recht op vergetelheid.

 • Het recht op dataportabiliteit.

 • Het recht op beperking van de verwerking.

dan kunt u contact met ons opnemen en dit aan ons kenbaar maken. Binnen 1 maand na uw verzoek tot één van deze rechten zullen wij hieraan gehoor geven.
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per e-mail, dan kunt u zich hiervoor afmelden door middel van de afmeldlink onderaan de betreffende e-mail.

6. Wijzigingen
Wij kunnen van tijd tot tijd onze privacypraktijken wijzigen en zullen u op de hoogte van eventuele wijzigingen in deze policy brengen, zoals dit wettelijk vereist is. Ook plaatsen wij een bijgewerkte versie op onze website. Bekijk regelmatig onze website of er updates zijn.

7. Bescherming
Wij doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen verlies, vernietiging en/of ongeoorloofde verwerking. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens. De opslag van uw gegevens zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

8. Vragen en/of klachten
Bij vragen en/of klachten kunt u contact met ons opnemen.